Wat is Trotse Jonge Boeren?


Trotse Jonge Boeren is ontstaan uit het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt  (BAJK), Een vereniging van jongeren in Brabant die zich interesseren voor het landelijk gebied, waaronder ook jonge boeren. 

Jonge boeren zijn trots op hun vak en willen laten zien waarom het werk van de agrarische sector belangrijk is voor de maatschappij. Hiervoor zet Trotse Jonge Boeren zich in en iedereen die zich aangesproken voelt mag zich presenteren met bovenstaande slogan!


Missie

Trotse Jonge Boeren zet zich actief in om iedere boer en burger te inspireren, onderwijzen en enthousiasmeren om trots te zijn op de boeren en de agri- en foodsector en wat deze bereikt.


Visie

Door actief de media en consument te benaderen, te informeren en enthousiasmeren willen we het draagvlak voor de agrarische sector vergroten. Op deze manier willen we de continuïteit op lange termijn waarborgen en perspectief bieden voor jonge agrarische ondernemers. 


Wat kenmerkt Trotse Jonge Boeren:

Trots

Trotse Jonge Boeren geloven in zichzelf. Ze zijn trots op alles wat ze hebben opgebouwd, trots op hun prestaties, trots op Nederland. Ze zijn de bron van voedsel voor heel Nederland. Ze zijn niet alleen trots, ze hebben vechtlust. Ze hebben een eigen identiteit en mening. Ze lopen met niemand mee. De moedige Trotse Jonge Boer.

Vakmanschap

De Trotse Jonge Boer is ambitieus en een harde werker. De boer heeft en neemt veel verantwoordelijkheid over het land, mens, milieu, dieren en planten. Maar boven alles is er sprake van bekwaamheid in het vak. Een slimme en gedreven ondernemer die een bedrijf kan runnen.

Geborgenheid

De Trotse Jonge Boer heeft de natuurlijke drang om te zorgen voor anderen. Hechte vriendschappen en familiebanden zijn belangrijk voor hen. Luisteren naar anderen, behulpzaam zijn en rekening houden met anderen maakt ze een goede vriend. Dit komt ook terug naar hun liefde voor dieren en planten. Ze bekommeren zich over de gezondheid middels een flinke portie empathie.

Merkwaarden Trotse Jonge Boeren

Transparantie:

'Trotse Jonge Boeren is open en eerlijk naar de burger over het boerenleven en vertellen wat ze doen, hoe ze dit doen en waarom ze dit doen.'

Ondernemerschap

'Trotse Jonge Boeren staan elke dag vol goede moed en trots om zich op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en eisen te storten met in het achterhoofd de verbinding met het waarborgen van de  continuïteit voor het agrarisch bedrijf .'

Verbinden

Trotse Jonge Boeren verbindt burgers met het boerenleven,  het boerenvak en de producten van de boer.

Bestuursleden Trotse Jonge Boeren

 Ariaan Oostvogels 

Onze voorzitter Ariaan Oostvogels komt uit Nieuw-Vossemeer. Geboren op een melkveebedrijf en de ambitie om dit over te nemen. Momenteel studeert hij Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij in Dronten, met het doel om na zijn studie meer ervaring op te doen in het werkveld, om zich zo voor te bereiden op het thuisbedrijf.


Tessa van der Schriek
Secretaris Tessa uit Raamsdonk is opgegroeid op een melkveebedrijf en is tussen de koeien dan ook nog steeds op haar gemak. In haar vrije tijd probeert ze zoveel mogelijk thuis mee te helpen en de komende jaren wil ze dit afwisselend blijven doen met een agrarisch gerelateerde baan buitenshuis. 


Jolijn de Bruijn
De derde, tevens laatste, officiële functie wordt ingevuld door Jolijn de Bruijn uit Goirle. Zij is namelijk de penningmeester. Jolijn houdt zich graag bezig met de koeien en verzet daarnaast veel werk voor Trotse Jonge Boeren én het BAJK. 

Lyan Swinkels
Lyan Swinkels is opgegroeid op een melkveebedrijf in Someren. Ze werkt tussen de koeien en als teeltmedewerkster op een groentekwekerij. Het enthousiasme van Lyan kunnen we bij Trotse Jonge Boeren niet missen.

Loek van Gils

Loek van Gils woont in Oosteind. Hij is al zijn hele leven te vinden tussen het vee. Op dit moment studeert hij Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij. Daarnaast is hij werkzaam op het pluimvee- en akkerbouw bedrijf van zijn oom.

Sanne Aarts
Sanne Aarts woont in het Brabantse dorp Deurne. Ze studeert op dit moment Dier- en Veehouderij met Agrarisch Ondernemerschap in Dronten. In haar vrije tijd is ze tussen de geiten en koeien te vinden.


Lotte Uijtdewilligen
Lotte Uijtdewilligen komt uit het West-Brabantse Oud-Gastel en studeert momenteel Tuin en Akkerbouw in Dronten. Haar grote passie bestaat uit de tuinbouwsector en daarom werkt ze ook graag tussen de bomen.

Dirk Jan Dam
Dirk Jan Dam woont op een akkerbouwbedrijf in Dinteloord. Hij doet de opleiding Agro Technics & Management in Middelharnis. Naast de akkerbouw is Dirk Jan thuis ook werkzaam bij het verpakken van kleine pakjes hooi en stro.

Fleur Stevens
De Chaamse Fleur Stevens is inmiddels gestart met de master Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, met het doel om dierenarts te worden. Fleur staat graag tussen de dieren en is daarbij ook werkzaam bij een dierenartspraktijk.

Jesse Huijsmans
Jesse Huijsmans is afgekomstig uit Kruisland. Hij is inmiddels de opleiding Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij in Dronten gestart. Jesse woont zelf niet op een boerderij, maar is wel met grote regelmaat te vinden tussen de koeien en de akkerbouw. 

Tijn van Loon
Tijn van Loon woont op een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw in Rilland. Naast de drukte thuis, is Tijn bezig met de opleiding Agrarisch Ondernemerschap Tuin- en Akkerbouw in Dronten.

Driek van Nieuwenhuijzen
Driek van Nieuwenhuijzen komt uit Sint Philipsland en studeert aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Hier doet hij de opleiding Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness. Driek is thuis werkzaam op een gemengde bedrijf met akkerbouw en vleesvee.