Wat is Trotse Jonge Boeren?

Trotse Jonge Boeren is ontstaan uit het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt  (BAJK), Een vereniging van jongeren in Brabant die zich interesseren voor het landelijk gebied, waaronder ook jonge boeren. 

Jonge boeren zijn trots op hun vak en willen laten zien waarom het werk van de agrarische sector belangrijk is voor de maatschappij. Hiervoor zet Trotse Jonge Boeren zich in en iedereen die zich aangesproken voelt mag zich presenteren met bovenstaande slogan!


Missie

Trotse Jonge Boeren zet zich actief in om iedere boer en burger te inspireren, onderwijzen en enthousiasmeren om trots te zijn op de boeren en de agri- en foodsector en wat deze bereikt.


Visie

Door actief de media en consument te benaderen, te informeren en enthousiasmeren willen we het draagvlak voor de agrarische sector vergroten. Op deze manier willen we de continuïteit op lange termijn waarborgen en perspectief bieden voor jonge agrarische ondernemers. 


Wat kenmerkt Trotse Jonge Boeren:

Trots

Trotse Jonge Boeren geloven in zichzelf. Ze zijn trots op alles wat ze hebben opgebouwd, trots op hun prestaties, trots op Nederland. Ze zijn de bron van voedsel voor heel Nederland. Ze zijn niet alleen trots, ze hebben vechtlust. Ze hebben een eigen identiteit en mening. Ze lopen met niemand mee. De moedige Trotse Jonge Boer.

Vakmanschap

De Trotse Jonge Boer is ambitieus en een harde werker. De boer heeft en neemt veel verantwoordelijkheid over het land, mens, milieu, dieren en planten. Maar boven alles is er sprake van bekwaamheid in het vak. Een slimme en gedreven ondernemer die een bedrijf kan runnen.

Geborgenheid

De Trotse Jonge Boer heeft de natuurlijke drang om te zorgen voor anderen. Hechte vriendschappen en familiebanden zijn belangrijk voor hen. Luisteren naar anderen, behulpzaam zijn en rekening houden met anderen maakt ze een goede vriend. Dit komt ook terug naar hun liefde voor dieren en planten. Ze bekommeren zich over de gezondheid middels een flinke portie empathie.

Merkwaarden Trotse Jonge Boeren

Transparantie:

'Trotse Jonge Boeren is open en eerlijk naar de burger over het boerenleven en vertellen wat ze doen, hoe ze dit doen en waarom ze dit doen.'

Ondernemerschap

'Trotse Jonge Boeren staan elke dag vol goede moed en trots om zich op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en eisen te storten met in het achterhoofd de verbinding met het waarborgen van de  continuïteit voor het agrarisch bedrijf .'

Verbinden

Trotse Jonge Boeren verbindt burgers met het boerenleven,  het boerenvak en de producten van de boer.

Bestuursleden Trotse Jonge Boeren

Corrie van Leerzem
Corrie van Leerzem uit Roosendaal is de voorzitter van de stichting. Corrie is niet geboren en getogen op de boerderij, maar is een aantal jaren geleden volledig gegrepen door de agrarische sector. Inmiddels werkt ze al jarenlang in de varkenshouderij.

Teun van den Brand
Teun uit Riel is de secretaris van Trotse Jonge Boeren. Hij werkt al sinds zijn elfde op de boerderij en studeert momenteel environmental science. Teun houdt de Instagram-pagina van Trotse Jonge Boeren bij en schrijft regelmatig een column.

Jolijn de Bruijn
De derde, tevens laatste, functie wordt ingevuld door Jolijn de Bruijn uit Goirle. Zij is namelijk de penningmeester. Jolijn houdt zich graag bezig met de koeien en verzet daarnaast veel werk voor Trotse Jonge Boeren én het BAJK.

Rowena de Weert
Rowena woont samen met haar vriend op een vleesveebedrijf in Cromvoirt. Daarnaast werkt ze als adviseur diergezondheid in de melkvee- en geitenhouderij en helpt ze regelmatig mee op een geitenbedrijf in de buurt. Bij Trotse Jonge Boeren zet ze zich in als bestuursondersteuner en regelt ze de administratieve zaken.

Johan Bakermans
Deze trotse jonge varkensboer is afkomstig uit Heeze. Johan zit al een tijdje in het team, heeft regelmatig gevlogd en heeft #TJB in het licht gezet met een mooie actie. Daarnaast schrijft hij nog wel eens een column.

Chris Hendriks
Chris Hendriks uit Spoordonk komt zelf niet van een agrarisch bedrijf maar is inmiddels al wel meer dan tien jaar in onze sector werkzaam. Na haar opleiding aan de HAS is ze begonnen in de varkenssector en later heeft ze de switch gemaakt naar pluimvee.

Vivianne Goense
Vivianne is geboren op een agrarisch bedrijf in Rilland en is van jongs af aan al gek op schapen. Inmiddels is ze ook werkzaam tussen de varkens, koeien en geiten. Binnen Trotse Jonge Boeren houdt ze de Facebook-pagina bij en vlogt ze samen met vier andere studenten over het boerenleven.

Anton Bouw
Samen met zijn ouders heeft Anton een gemengd bedrijf in Lieshout. Hij spendeert zijn tijd tussen de koeien en vleesvarkens. Sinds dag één zit Anton al bij deze stichting en hij is nog zeker niet van plan om weg te gaan.

Marieke Claasen
Marieke uit Bavel is van oorsprong afkomstig van een loonwerkbedrijf. Inmiddels werkt ze als vertegenwoordiger in de melkveesector en helpt ze regelmatig nog mee op verschillende melkveebedrijven in de buurt.

Lyan Swinkels
Lyan Swinkels is opgegroeid op een melkveebedrijf in Someren. Ze werkt tussen de koeien en als teeltmedewerkster op een groentekwekerij. Lyan is als laatste bestuurslid bij de stichting gekomen en helpt vol enthousiasme op iedere mogelijke manier mee.