Wat is Trotse Jonge Boeren?

Trotse Jonge Boeren is een initiatief van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt  (BAJK), Een vereniging van jongeren in Brabant die zich interesseren voor het landelijk gebied. 

De leden van het BAJK zijn trots op hun vak en willen laten zien waarom het werk van de agrarische sector belangrijk is voor de maatschappij. Overigens de # Trotse Jonge Boeren geldt niet alleen voor jonge boeren uit Brabant, maar iedere boer die zich aangesproken voelt mag zich presenteren met bovenstaande slogan!


Missie

Trotse Jonge Boeren zet zich actief in om iedere boer en burger van Noord-Brabant te inspireren, onderwijzen en enthousiasmeren om trots te zijn op de Brabantse Boeren en de agri- en foodsector en wat deze bereikt.


Visie

Door actief de media en consument te benaderen, te informeren en enthousiasmeren willen we het draagvlak voor de agrarische sector in Brabant vergroten. Op deze manier willen we de continu├»teit op lange termijn waarborgen en perspectief bieden voor jonge agrarische ondernemers. 


Wat kenmerkt Trotse Jonge Boeren:

Trots

Trotse Jonge Boeren geloven in zichzelf. Ze zijn trots op alles wat ze hebben opgebouwd, trots op hun prestaties, trots op Brabant. Ze zijn de bron van voedsel voor heel Nederland. Ze zijn niet alleen trots, ze hebben vechtlust. Ze hebben een eigen identiteit en mening. Ze lopen met niemand mee. De moedige Trotse Jonge Boer.

Vakmanschap

De Trotse Jonge Boer is ambitieus en een harde werker. De boer heeft en neemt veel verantwoordelijkheid over het land, mens, milieu, dieren. en planten. Maar boven alles is er sprake van bekwaamheid in het vak. Een slimme en gedreven ondernemer die een bedrijf kan runnen.

Geborgenheid

De Trotse Jonge Boer heeft de natuurlijke drang om te zorgen voor anderen. Hechte vriendschappen en familiebanden zijn belangrijk voor hen. Luisteren naar anderen, behulpzaam zijn en rekening houden met anderen maakt ze een goede vriend. Dit komt ook terug naar hun liefde voor dieren en planten. Ze bekommeren zich over de gezondheid middels een flinke portie empathie.

Merkwaarden Trotse Jonge Boeren

Transparantie:

'Trotse Jonge Boeren is open en eerlijk naar de burger over het boerenleven en vertellen wat ze doen, hoe ze dit doen en waarom ze dit doen.'

Ondernemerschap

'Trotse Jonge Boeren staan elke dag vol goede moed en trots om zich op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en eisen te storten met in het achterhoofd de verbinding met het waarborgen van de  continu├»teit voor het agrarisch bedrijf .'

Verbinden

Trotse Jonge Boeren verbindt burgers met het boerenleven,  het boerenvak en de producten van de boer.

Boerenwijsheden van Trotse Jonge Boeren: