Trotse Jonge Boeren en Dutch Design Week - Agri Meets Design

Onze voedselproductie staat voor grote uitdagingen. Agri meets Design zet de toon en inspireert boer, burger en bedrijfsleven tot vernieuwende oplossingen voor de agri- en foodsector.

Agri meets Design gelooft dat de ontmoeting tussen de werelden van landbouw en design kansen biedt voor een fundamenteel andere kijk op ons voedselsysteem. Daarom verbinden zij maatschappelijke voedselvraagstukken aan boerenverstand en creatieve denkkracht.

Trouw: 'Dutch designer geeft boeren de X-factor'

28 oktober 2018
Een boer met een probleem? Zet er een ontwerper bij om hem te helpen. Het klinkt raar, maar het leidt soms tot verrassende oplossingen, blijkt bij ‘Agri meets Design’. Stefan van Hugten wil graag een verhaal vertellen. Over de wijze waarop hij in het Oost-Brabantse Lierop staakbonen, graszaad en mais teelt.

Nieuwe Oogst: ''Boeren vertellen hun verhaal op Dutch Design Week'

24 oktober 2018
Bezoekers van de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven kunnen nog tot 28 oktober op het Ketelplein aanschuiven bij de boer. In de Kas van Agri meets Design worden hen drie prikkelende audioverhalen over agrariërs voorgeschoteld. In één van die verhalen staat het akkerbouwbedrijf van Stefan van Hugten uit Lierop centraal. 

Agri meets Design: DDW 2018: boeren en designers met een luister-, denk- en doe-verhaal

21  oktober 2018
Agri meets Design haalt alles uit De Kas tijdens de jaarlijkse Dutch Design Week in Eindhoven. In De Kas, een glazen huis annex ontmoetingsplek voor bezoekers van de Dutch Design Week, draait het om drie verhalen. Deze verhalen gaan over de betekenis van grondgebonden veehouderij, de definitie van gewasbescherming en de ideale plek voor de koe. Verhalen waarbij je als luisteraar bovendien alle zintuigen inzet. 

Goedemorgenpotplant: 'Schuif aan tafel in De Kas' 

16 oktober 2018
Tijdens de Dutch Design Week serveert Agri meets Design drie prikkelende verhalen, vers van het erf. In De Kas in Eindhoven kan een experience worden bezocht waarbij alle zintuigen op scherp worden gezet. Om de landelijke vraagstukken rondom ons voedsel zichtbaar te maken, koppelt Agri meets Design boeren en designers door heel Nederland aan elkaar.

Agri meets Design: 'Wat brengt de toekomst voor de melkveehouderij?'

16 oktober 2018

Boerendochter Karin neemt designer Merle mee op ontdekkingstocht. Ze verkennen de stallen en genieten van de geur van vers gemaaid gras in de wei. Ook al hebben beide jonge vrouwen een totaal ander werkgebied, ze vinden elkaar direct als het gaat om hun passie voor het boerenland.

Agri meets Design: 'Hoe draagt gewasbescherming bij aan duurzame landbouw?'

16 oktober 2018

Stefan van Hugten kwam als ‘klein menneke’ op de boerderij van zijn oudoom en -tante. “Toen mijn oudoom moest stoppen, ben ik een eigen bedrijf gestart. Nu huur ik de grond en de locatie.” Stefan verbouwt verschillende soorten staakbonen voor de zaadproductie. Ook heeft hij 9 hectare grond voor graszaad en mais. 

Agri meets Design: 'Is grondgebonden veehouderij een trend of de nieuwe standaard?'

16 oktober 2018

Rudie is eigenaar van melkveebedrijf Freriks en de Achtermaate. Hij ontmoette designer Sietske voor het eerst tijdens oogstfeest Stöppelhaene op 24 augustus. Volgens hem moet het gesprek starten met: “Wat versta je onder grondgebonden veehouderij?”

FoodUp! Brabant: 'Boeren en ontwerpers in gesprek tijdens Dutch Design Week'

3 oktober 2018
Wat brengt de toekomst voor de melkveehouderij? Is grondgebonden veehouderij een trend of de nieuwe standaard? Hoe draagt gewasbescherming bij aan duurzame landbouw? Over deze onderwerpen gaan boeren met designers in gesprek tijdens de Dutch Design Week, van 20-28 oktober in Eindhoven.

Agri Meets Design is een initiatief van:

Trotse Jonge Boeren
Trotse Jonge Boeren zet zich actief in om iedere boer en burger van Brabant te inspireren, onderwijzen en enthousiasmeren om trots te zijn op de Brabantse Boeren en agri- en foodsector.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. 

FoodUp! Brabant
FoodUp! Brabant bestaat uit mensen die mee willen  bouwen aan een nieuw voedselsysteem, waarbij gezond, eerlijk en lekker voedsel centraal staat. Voedsel dat goed is voor mens, dier en omgeving. 

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) ZLTO vertegenwoordigt 15.000 boeren en tuinders in Zuid-Nederland. Ze gaan voor het produceren van eerlijk voedsel, tegen een eerlijke prijs, in goede harmonie met de omgeving.

Provincie Overijssel
De Provincie Overijssel werkt met aan beschermen van planten- en diersoorten, ruimte voor bedrijven en landbouw, versterken van de agro & foodsector, ontwikkelen van de nationale parken.